Njoftimet

Simpozium për femra

Simpozium për femra Simpozium i grave - Mars 2019 Femra ndërmjet Islamit dhe "modernizimit" Perëndimor Ligejruese: - Sumerja Idrizi (Teologe) - Jeni Myftari (Juriste) Programi Artistik - Grupi...
Më shumë informata