Antarësimi në Shoqatë

Rreth Antarësimit

Shoqata BMS Drita funksionon në baza vullnetare dhe qdo herë ka nevoj për antarë të ri të ju bashkangjiten suksesit të shoqatës.

Shoqata BMS Drita është e hapur për të gjithë të antarësohen duke plotësuar kushtet e mëposhtme:

1. Anëtarësia është e hapur për çdo individ i interesuar në promovimin e objekteve që aplikon për anëtarësim në formular të përcaktuar nga kryesia dhe aplikimi i të cilit miratohet/aprovohet nga kryesia.
2. Qdo anëtar mund të japë dorëheqje duke njoftuar me shkrim kryesin.
3. Anëtarët duhen të jenë të paktën 18 vjeç ose mbi.

  • Antaresimi

    Antarësohu

    Bëhu pjesë e suksesit të Shoqatës BMS Drita

4. Anëtarësia do të ndërpritet nëse gjindet anëtari duke përdorur pozitën e tij për qëllime të veta dhe jo për objektivat e përcaktuara në nenin 3 të Kushtetutës/Statusit (në dispozicion për anëtarët nëse kërkohet)
5. Kryesia e Shoqatës duhet të mbajë një regjistër të anëtarëve.
6. Vetëm anëtarët kanë të drejtë për të votuar ose për t’u zgjedhur në qoftë se ata janë 18 vjet ose mbi.

Antarësimin mund ta bëni përmes plotësimit të formës së antarësimit të cilën mund ta shkarkoni më poshtë. Pasi ta plotësoni, ju lutem dorëzojani ndonjë antarit të këshillit drejtues të shoqatës.