Simpozium për femra

Simpozium për femra

Simpozium i grave - Mars 2019
Simpozium i grave – Mars 2019

Femra ndërmjet Islamit dhe “modernizimit” Perëndimor

Ligejruese:
– Sumerja Idrizi (Teologe)
– Jeni Myftari (Juriste)

Programi Artistik
– Grupi i femijeve te komunitetit

Data: e Shtune 9 Mars 2019
Ora: 7pm-10pm

Adresa: 4 Park Road, Hendon, London, NW4 3QB, United Kingdom