Kontribimi – Donacioni

Kontribo në Davet

Shoqata BMS-Drita për ti vazhduar aktivitetet/projektet
edhe më tej ka nevoj për ndihmën tuaj.

Kontributi juaj na mundëson të realizojm projekte/aktivitete më madhore që do të kenë dobi i gjithë komuniteti.

Shoqata BMS-Drita pret:

  • Zekatin tuaj
  • Sadakan tuaj
  • Lëmoshën tuaj
  • Antarësimi juaj na motivon
  • null

    Kontribo edhe ti

    Shoqata ka nevoj për ndihmën tuaj

Ju mund të kontriboni duke kontaktuar Arkatarin e shoqatës vlla Ismetin.

Gjithashtu mund të kontriboni përmes bankes.

Hapi të dhënat e bankës

Banka: HSBC Bank
Emri: Balkan Muslim Society – Drita
Account Number: 41624598
Sort Code: 40-04-04

Nëse dëshironi të bëni kontribimin qdo muaj, ju mund të shkarkoni formën e  mëposhtme, plotësojeni dhe dërgojeni në banken e juaj.