Shërbimet e Shoqates

Qka ofron Shoqata BMS Drita

Shoqata BMS Drita ofron një numër të madhë të shërbimeve për komunitetin musliman të Ballkanit me qëndrin në Britanin e Madhe.

Shoqata BMS Drita ka aktivitete të rregullta javore:

 • Ligjerata Fetare

  Ligjerata javore nga Hoxhallarët/Këshilltarët e Shoqatës tek ambientet e Shoqatës

 • Mësimi të Kur’anit

  Mësimin e Kur’anit qdo të Shtune për fëmijë dhe të rritur

 • Aktivitete Sportive

  Aktivitete Sportive brenda sallës së shoqatës dhe Futboll për fëmijë

 • Aktivitete për motra

  Ligjerata javore qdo të Premte dhe mësimin e Kur’anit për motra

Shoqata BMS Drita ofron shërbime të ndryshme:

 • Aktivitete gjatë Ramazanit

  Pregadijta e iftareve, mbledhja e vitrave dhe faljen e teravive gjatë muajit Ramazan

 • Mbledhjen e fondeve

  Mbledhjen e fondeve për Kurbana dhe për ndihma të ndryshme humanitare

 • Manifestime të ndryshme

  Manifestime të ndryshme si Festen e Bajramit, Akika, Ahengje, etj

 • Përdorimin e objektit të shoqatës

  Të ‘Pame’ në rast vdekje në objektin e Shoqates dhe ofrimin e objektit për manifestime të ndryshme

Gjithashtu, Shoqata BMS Drita planifikon që së shpejti të fillon edhe këto aktivitete/shërbime:

 • Mësimin e Gjuhës Shqipe

  Kurse të Gjuhës Shqipe për fëmijë

 • Sektori i Bamirësis

  Ndihëm financiare të varfërve dhe jetimëve në trojet tona

 • Sektorit të Këshillimit ‘Councelling’

  Nga Hoxhallarët tonë për komunitetin tonë

Këto aktivitet nuk do të mundësohen pa pjesëmarrjen dhe ndihmën tuaj fizike dhe financiare.
Të gjithë janë të mirëseardhur të bëhen pjesë e aktiviteteve tona.

Disa foto nga Shërbimet e Shoqatës