Rreth Nesh

Hyrje rreth Shoqates BMS Drita

Shoqata BMS Drita është formuar në vitin 2010 dhe regjistruar në organet kompetente të Britanisë së Madhe (Company no. 7185275 & Charity no. 1139054). Kjo shoqatë kryesisht në gjirin e saj ka të rinjë shqiptarë nga pjesët e ndryshme të trojeve shqiptare që jetojnë dhe veprojnë në Britanin e Madhe.
Qëllimi i formimit të kësaj shoqate është që komunitetit shqiptarë ti ofrohet mundësia e ngritjes së vetëdijes kombëtare dhe kultivimin e praktikës fetare në jetën e tyre duke mos lënë anash edhe aktivitetet e ndryshme sportive që organizohen në hapsirat e qendrës së kësaj shoqate.

Vizioni i Shoqates BMS Drita

Shoqata BMS Drita të jetë aktive në fushën e thirrjes Islame, si dhe të jetë shembull e një shoqate të suksesshme në zhvillimin e gjithëmbarshëm shpirtëror, kulturor, material dhe moral të shoqërisë.

Aktivitetet

Shoqata BMS Drita organizon aktivitete si: Ligjerata Fetare, Mësimin e Kur’anit, Aktivitete Sportive dhe shumë aktivitete tjera.
Për më shumë informata rreth aktiviteteve të shoqatës, ju lutem vizitoni faqën e Aktiviteteve.

Shërbimet

Shoqata BMS Drita ofron shërbime të ndryshme: pregaditja iftareve, festimin e bajrameve, mbledhjen e vitrave dhe shumë tjera.
Për më shumë informata rreth shërbimeve të shoqatës, ju lutem vizitoni faqën e Shërbimeve.

Struktura

Shoqata BMS Drita ka Këshillin Ekzekutiv (Kryesin) dhe Hoxhallarët  si Këshilltarë të Shoqatës.
Për më shumë informata rreth struktures së shoqatës, ju lutem vizitoni faqën e Strukturës së Shoqatës.

Antarësimi

Shoqata BMS Drita funksionon në baza vullnetare dhe qdo herë ka nevoj për antarë të ri të bëhen pjesë e shoqatës.
Formën e antarësimit mund ta shkarkoni tek faqja Antarësimi në Shoqatë.

Kontribimi

Shoqata BMS Drita për ti vazhduar aktivitetet edhe më tej dhe për të realizuar projekte më madhore ka nevoj për ndihmën tuaj.
Për më shumë informata rreth kontribimit në shoqatë, ju lutem vizitoni faqën e Kontribimit.

Kontakti

Shoqata BMS Drita është e hapur qdoher dhe i mirëpret sugjerimet, vërejtjet apo bashkëpunim me qdo shoqatë tjetër.
Për më shumë informata rreth kontaktit të shoqatës, ju lutem vizitoni faqën e Kontaktit.