Thënie të çmuara

Nuk është suksesi që të arrish majat e suksesit por sukses është që të qëndrosh në të deri në vdekje.
Muhamed El-Arifi
Gjithësia është libri i Allahut qe shikohet, Kurani është libri i Allahut qe lexohet.
Seid Kutub
Jeta e kësaj bote ua jep të korrat dhe frytet e saj vetëm atyre, që e mbjellin atë. Në të njeriu mund të arrijë atë që do, vetëm duke duruar atë që nuk e do.
Jusuf El-Kardavi
Nuk është prej kulturës ndaj Kuranit që të vësh si zë të thirrjes së telefonit tënd ajete nga Kurani sepse kjo do të thotë se do ta dëgjosh në vende jo të duhura dhe do ta ndërpresësh para përfundimit të ajetit për tu lajmëruar.
Selman Ibn Fehd El-Audeh
Thotë ndonjëri prej tyre: gratë janë shkaku i problemeve. E unë nuk e mohojë ketë, argumenti për këtë se ajo e mundon veten 9 muaj që ta sjell në jetë një budalla sikur ti që të thotë se gratë janë shkaku i problemeve.
Ahmed Didat
Shuaje zjarrin e zilis nga gjoksi yt me falje të përgjithshme ndaj gjithë atyre që të kanë bërë keq.
Aid El-Karni
Respekto që të respektohesh, jep që të te shtohet pasuria, buzëqesh që të shpërblehesh dhe bëhu modestë që të ngrihesh.
Muhamed El-Arifi
Nëse nuk është askush që të kundërshton kjo do të thotë se sipas gjitha gjasave nuk do të kesh sukses.
Malkolm X
Rruga e Allahut është e gjatë, e ne ecim në të sikurse breshka, nuk është qëllimi të arrimë në fund porse qëllimi është të vdesim duke qenë në rrugë.
Nasrudin El-Albani
Mos e shkatërro jetën tënde pse njerëzit nuk janë të kënaqur me ty. Me rëndësi është kënaqësia e Allahut xh.sh ndaj teje dhe kënaqësia e jote ndaj vetës tënde.
Selman Ibn Fehd El-Audeh