Ramazani Iftaret 2018

Shoqata BMS Drita organizoj iftare qdo javë gjatë muajit të shejnt të Ramazanit për xhematin e shoqatës. Prezenca në iftare ishte mjaft e madhe dhe ishte një atmosfer jashtëzakonisht e mirë.