Ligjerata Fetare

Shoqata BMS Drita organizon qdo të Shtune ligjerate fetare për të rritur.